En tjänst frånOm Bloggsök.se
Sök bland bloggar

Stadsdiagrammet

PUBLICERAT: 2019-02-02, kl: 13:42
"... i arkitektkontoret Stadslivs lokaler i Gamla stan 19 oktober 2018. Där bjöd vi in representanter från Yimby samt från Arkitekturupproret och det blev en livat föreläsning med mycket debatt. Det var då vi presenterade vår Stadsdiagram för första gången ..."

GP debatt: Sluta hyvla i planerna för nya bostäder i Göteborg

PUBLICERAT: 2019-01-30, kl: 06:04
". Bostadsbristen innebär också att fler personer vänder sig till socialtjänsten för att få hjälp att lösa sitt boende. Trots detta ser vi ingen direkt ljusning för alla bostadstörstande göteborgare. Yimby Göteborg har de senaste åtta åren årligen sammanställt ..."
"... i översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner borde stora planeringsresurser kunna frigöras i detaljplanearbetet. Pär Johansson , doktor i byggnadsfysik Jesper Hallén , grafisk formgivare Tove Krabo , konstnär Samtliga är samordnare för Yimby Göteborg (Yimby ..."

Yttrande över Sahlgrenska, Änggården - Vård och forskning vid Per Dubbsgatan

PUBLICERAT: 2019-01-29, kl: 15:16
"Yimby Göteborg skickar idag in ett yttrande över Änggården - vård och forskning vid Per Dubbsgatan som just varit ute på samråd. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila ..."
"(Diarienummer SBK: BN0563/13) Hej, Jag skriver angående Änggården - vård och forskning vid Per Dubbsgatan (Diarienummer SBK: BN0563/13). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som är i grunden positivt till en utbyggnad av Sahlgrenska men vi vill dock se ..."

Samordnargruppen

PUBLICERAT: 2019-01-29, kl: 08:53
"Yimby Göteborg administreras av sju samordnare som modererar i diskussioner, skriver och hanterar vår blogg, sammanställer yttranden, anordnar stadsvandringar, deltar i debatter, delar ut Yimbypris och så vidare. Då och då väcks frågor ..."
"... för politiska partier. Men givet spridningen av politiska uppfattningar så finns inte någon överhängande risk för att vi drar ensidigt åt varken vänster eller höger. En omfattande kaskad av öknamn och angrepp har riktats mot Yimby som organisation under åren ..."

Vad tycker arkitekterna? - Analys av Arkitekturenkäten

PUBLICERAT: 2019-01-28, kl: 07:00
"-grupperna. Svarande från den yrkesgruppen är därför förmodligen till mindre andel medlemmar i YIMBY än de svarande överlag. De kommentarer från arkitekter och planarkitekter som jag har med i artikeln kommer från en liten del av deltagarna, de flesta ..."
". Så slipper jag fortsätta tjata om det i samband med kommande enkäter. YIMBY Stockholm om: arkitektur , stilar , IST , huvudkontor , Växjö , Stockholm , Göteborg , Södertälje , Norra tornen Bloggar om: arkitektur , stilar , IST , huvudkontor , Växjö ..."

43e Yimbyvandringen: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

PUBLICERAT: 2019-01-27, kl: 21:56
". Ljud och ljus är en stor del av upplevelsen här. Notera skillnaden i takhöjd. Här tog kamerans batteri slut. Tack för en trevlig vandring! Ett särskilt stort tack till Cecilia, som visade oss runt i förslaget, och utmanade våra perspektiv. Yimby ..."

Göteborgs utvidgade innerstad: rekommendationer för Skeppsbron

PUBLICERAT: 2019-01-25, kl: 11:32
"... samt Gamlestaden . Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk . Göteborgs utvidgade innerstadsprojektet rekommenderar att detaljplanens utbyggnad delas in i tre etapper. Förslaget baseras på samma tvärgator och till stora delar ..."
"... på 20-40 års sikt Möjlighet till effektivare kollektivtrafik Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk . Yimby Göteborg om: göteborg , stadsplanering , memborn , skeppsbron , detaljplan , södra älvstranden Bloggar om: göteborg ..."

Fem problematiska uttryck i svensk stadsplaneringsdebatt

PUBLICERAT: 2019-01-25, kl: 08:00
"... strandnära miljöer som behålls obebyggda men det bör inte vara omöjligt att bygga i dessa miljöer i de fall där det bedöms lämpligt, så länge som allmänhetens tillgång till vattnet säkerställs/förbättras. YIMBY Stockholm om: Stadsplanering ..."

Program för utveckling av Backaplan (del 2- struktur och stråk)

PUBLICERAT: 2019-01-24, kl: 11:13
", Aröd/Lillhagen och Brunnsbo. Yimby Göteborg har tidigare yttrat sig över detaljplanen som utgör gränsen mellan Backaplan och Brunnsbo med bland annat ny pendeltågsstation. “ Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven. Med ca ..."
"... ett övergripande gatunät för bl.a. bussgata, pendeltågstation på Bohusbanan vid Brunnsbo samt ett nytt Kvillemot på Lundbyleden. Som nämnts ovan var Yimby mycket kritiska i vårt samrådsyttrande . Den andra planen i ordningen är Backaplan - detaljplan 1: Handel ..."

Program för utveckling av Backaplan (del 1- stadsbyggnadskvaliteter och UN-habitat)

PUBLICERAT: 2019-01-22, kl: 14:32
"... lämnade Yimby sitt första yttrande på arbetet i Backaplan , då på den fördjupade översiktplanen som pågick för området, efter en stadsvandring i området . Viktiga stadsbyggnadskvaliteter och värdering mot UN-habitat I arbetet med programförslaget ..."
"Yimby Göteborg: Länk . Yimby Göteborg om: göteborg , stadsplanering , frihamnen , Backaplan , Brunnsbo , un-habitat , kvillestaden , stråk , gator , kopplingar Bloggar om: göteborg , stadsplanering , frihamnen , Backaplan , Brunnsbo , un-habitat ..."

SÖKTIPS: Lägg till tecknet * efter ditt/dina sökord (utan mellanslag) så inkluderas också eventuella ändelser (som -s, -en och -ar) i sökningen.

» Fler söktips.

Mest sökta termer senaste veckan

# Term %
1 (1) -
%22with%2bthis%2bform%2byou%2bcan%2bcreate%2ba%2bnew%2baccount.%2byou%2bcan%2bthen%2bpost%2bnotices%2band%2blink%2bup%2bto%2bfriends%2band%2bcolleagues.%22%2frs%3d%5eadaxrkq1dur1.rc0ba2f23w2_2pc28-
+11%
2 (5)
"with
+30%
3 (4)
%22domain+tools+and+websiteoutlook+clone%22+%22website+design+and+programing+by%3a+eziscript.com%22
±0%
4 (3)
"with this form you can create a new account. you can then post notices and link up to friends and colleagues."/rs=^adackulmavogk06pvho0wm0tx8tbw8-
-6%
5 (6)
"with+this+form+you+can+create+a+new+account.+you+can+then+post+notices+and+link+up+to+friends+and+colleagues."
+1%
6 (11)
"domain
+35%
7 (2)
"domain+tools+and+websiteoutlook+clone"+"website+design+and+programing+by:+marrsoftware.com
-27%
8 (9)
"with this form you can create a new account. you can then post notices and link up to friends and colleagues."/rs=^adad1rkren7datvjtulyuc9sp00pqu-
+14%
9 (13)
gummistövlar
+46%
10 (14)
"with+this+form+you+can+create+a+new+account.+you+can+then+post+notices+and+link+up+to+friends+and+colleagues."/rs=^adaxrkq1dur1.rc0ba2f23w2_2pc28-
+41%
11 (7)
%2522domain tools and websiteoutlook clone%2522 %2522website design and programing by%253a eziscript.com%2522
-21%
12 (15)
black
+30%
13 (8)
"domain tools and websiteoutlook clone" "website design and programing by: eziscript.com"
-24%
14 (10)
"with this form you can create a new account. you can then post notices and link up to friends and colleagues."
-19%
15 (18)
"with+this+form+you+can+create+a+new+account.+you+can+then+post+notices+and+link+up+to+friends+and+colleagues."/rs=^adackulmavogk06pvho0wm0tx8tbw8-
+26%
16 (17)
cfnm
+5%
17 (24)
about
+49%
18 (21)
boy
+17%
19 (22)
my story
+30%
20 (20) -
%22domain
+7%
21 (25)
guess+her+beaver
+39%
22 (12)
%2522domain+tools+and+websiteoutlook+clone%2522+%2522website+design+and+programing+by%253a+eziscript.com%2522
-22%
23 (19)
blonde
±0%
24 (16)
"domain+tools+and+websiteoutlook+clone"+"website+design+and+programing+by:+eziscript.com"
-9%
25 (26)
new
+31%
26 (33)
pr%c3%a4st*
+75%
27 (28)
my+story
+29%
28 (23)
english
+3%
29 (27)
alabama
+11%
30 (30) -
peace
+14%
31 (29)
"with+this+form+you+can+create+a+new+account.+you+can+then+post+notices+and+link+up+to+friends+and+colleagues."/rs=^adad1rkren7datvjtulyuc9sp00pqu-
+5%
32 (35)
%22with%2bthis%2bform%2byou%2bcan%2bcreate%2ba%2bnew%2baccount.%2byou%2bcan%2bthen%2bpost%2bnotices%2band%2blink%2bup%2bto%2bfriends%2band%2bcolleagues.%22%2frs%3d%5eadad1rkren7datvjtulyuc9sp00pqu-
+38%
33 (32)
this
+3%
34 (37)
blog
+51%
35 (36)
guess her beaver
+37%
36 Ny
google and (blog or index)
-
37 (40)
peace+and+love
+21%
38 (43)
dove
+29%
39 (51)
about+time
+56%
40 (42)
design
+22%
41 (41) -
google
+14%
42 (57)
my
+65%
43 (34)
"with this form you can create a new account. you can then post notices and link up to friends and colleagues."/rs=^adaxrkq1dur1.rc0ba2f23w2_2pc28-
-24%
44 (44) -
topless
+18%
45 (45) -
about time
+21%
46 (48)
caroliné
+24%
47 (70)
william
+97%
48 (39)
"domain+tools+and+websiteoutlook+clone"+"website+design+and+programing+by:+prorepairsoftware.com
-2%
49 (46)
bingo
+18%
50 (69)
%2522domain
+85%
» Hur fungerar denna topplista?

Verkar det som om din blogg inte indexeras av denna sökmotor? Klicka här.   Om cookies